Hållbar utveckling

Välkommen till våra riktiga fjäll i en storslagen fjällmiljö. Hemavan Tärnaby tillsammans med Region Västerbotten genomförde under säsongen 16/17 en hållbarhetsanalys för att se var vi behöver göra riktade insatser. Resultaten från den analysen bearbetas nu, och vi är medvetna om att vägen mot en hållbarare destination är lång och att vi har mycket arbete framför oss. Vi vill värna om våra natur- och kulturvärden för att kommande generationer ska få samma möjlighet att uppleva dem framöver.

Storslagen fjällmiljö är ett av de 17 miljömål identifierade av Sveriges Riksdag och det miljömål som är vår vardag. Den är formulerad som följer:

”Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.”

Vi arbetar aktivt tillsammans med företagen på destinationen för att bedriva en hänsynsfull turistnäring som kan samexistera med lokalsamhället, andra näringar samt djur och natur.

Riksintresse

Riksintresse är ett begrepp som kan avse ett område, plats eller enstaka objekt som är skyddat och anses viktigt ur en nationell synvinkel. Dessa bestämmelser finns omnämnda i miljöbalken. De riksintressen som är högaktuella inom vårt område är:

Kulturmiljövård

Läs mer

Rennäring

Läs mer

Rörligt friluftsliv

Läs mer

Obrutna fjäll

Läs mer

Naturvård

Läs mer


Fjällvett och etikett

Här har vi samlat information om vilka rättigheter och skyldigheter man har när man vistas i fjällen.

Sök & boka

Skidpass online

Boka ditt skidpass online,
enkelt och smidigt

BOKA NU

Spårkort

Hjälp oss att förbättra våra
längdspår. Betala den frivilliga
spåravgiften online!

BOKA NU

Säsongspass

Köp ditt säsongskort online.

BOKA NU

Skidhyra

Boka din skidutrustning online

Boka nu

Skidskola

Boka en nivåanpassad privatlektion
eller grupplektioner i en
eller flera dagar.

Boka nu