Nyheter/Blogg

Insatser för bättre spår

Av Marianne Lindgren
17 december, 2018 i Skidspår

Storumans kommun har gjort ett flertal insatser för att förbättra spåren så att de kan nyttjas både vinter- och sommartid i större utsträckning.

Lös spåravgiften

Tärnaby

 • Spåren har röjts från buskar och sly.
 • Träd och skog som hängde in över spåret och elledningarna har sågats ned.
 • Lampor som slocknat har bytts ut mot LED.
 • Liaspåret har dragits om på ett ställe för att undvika myrmark och för att slippa två korsningar med skoterspår.
 • Bark/flis har lagts ut på elljusspåret och kring stadion.
 • Ett antal stora stenar och stubbar har grävts och sprängts bort för att underlätta pistningen.
 • Tre snöskärmar har byggts, för att samla och spara snön på utsatta ställen kring stadion och på myren vid vändningen.
 • En slaghacka har köpts in för att underlätta röjningen.

Hemavan

 • Storbäcksspåret har röjts där det varit mycket ris och sly.
 • Gropar och hål i elljusspåret har jämnats ut och fyllts igen för att få till bättre underlag tidigt på säsongen.
 •  Belysningen har bytts ut till drift- och energieffektiv LED belysning.